Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergâhı Serçeşme Vakfı, kamuoyunda son günlerde tartışılan Musa Eroğlu’nun video kaydında sarfettiği sözler ve destekleyenler hakkında bir açıklama yaptı. Ali Timurtaş Özmen tarafından kamuoyu ile paylaşılan açıklamada, Alevi vatandaşlar, “inancımıza ve kutsallarımıza hakaret edip aşağılayana ve ona destek veren diğer “aydın, sanatçı vs.” kişi ve kurumlara karşı mesafeli olma” ve “teberranın (Ehlibeyt’e düşman olanlardan uzak olmak) gereği olarak Hz. Ali düşmanlığında birlik olan Ali’siz/Harici güruha” karşı durmaya çağrıldı. İşte, o açıklama:

“BASINA VE KAMUOYUNA

On yıllar boyunca Aleviliğin değerleri ve deyişlerimiz/türkülerimiz üzerinden para, sevgi ve itibar  kazanan kimi müzisyenlerin, Aleviliğin kutsal kabul ettiği değerleri ile alay edip, hakaret ettiğine üzülerek tanıklık ediyoruz.

Türkücü Musa Eroğlu’nun son günlerde sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde, Hz. Musa peygamber ile alay etmesi ve velayet mülkünün sultanı Hz. Ali’ye alenen hakaret etmesi toplumun büyük çoğunluğunun tepkisine neden olmuştur.

Bizim ağzımıza dahi almaya utanacağımız benzetmeler yapan Eroğlu, Aleviliğin temel direği olan Hz. İmam Ali’yi alay konusu yapıp, hakaret etmiştir.

Alevi toplumu bu videonun yayılmasından sonra büyük bir tepki göstererek, yoluna ve inancına gönülden bağlı olduğunu göstermiştir. Yine aynı şekilde, Serçeşme Vakfı olarak da konuyu yargıya taşımış bulunmaktayız.

Tepkilerin giderek daha da büyümesi üzerine, Musa Eroğlu, içinde yaptığı hatadan pişmanlık duyduğuna dair hiçbir işaret bulunmayan bir açıklama yaptıysa da Alevi toplumundan özür dilemeye tenezzül bile etmemiş, özür dilemekten kaçınmıştır.

Daha da kötüsü, kendilerine aydın, sanatçı gibi sıfatları yakıştıran bazı kişi ve kurumlar da, Musa Eroğlu’nun bu açık hakaret içeren ifadelerini desteklemeye kalkışmış, inanç özgürlüğüne açıkça saldırı anlamına gelen bu ifadelere “düşünce özgürlüğü”, tepki gösterenlere “hoşgörüden yoksunlar, yobazlar vs.” diyerek “hakareti ve aşağılamayı” savunmaya kalkışmışlardır Alevilere bu seviyede hakaret edip aşağılayan bir kişinin, toplumda ne türden bir bozulmaya yol açacağını dahi hesaplayamayan bu sanatçı-aydın sıfatlı kişiler, savunduklarının düşünce özgürlüğü değil, “Aleviliğe hakaret özgürlüğü” olduğunun farkına varacak bir anlayış ve olgunluktan yoksun olduklarını ve birliğimize zarar veren bir fitneye hizmet ettiklerini de kanıtlamışlardır.

Velayet mülkünün sultanı Hz. Ali’ye küfredenler kampında yer aldıklarını açıkça ilan eden bu güruhun, Alevi toplumuna yüzlerce yıldır iftira atan, hakaretler yağdıran, Alevi toplumunun değerlerini çiğneyen mezhepçi Emevi zihniyetini de “düşünce özgürlüğü” çerçevesinde tanımlayarak, onayladığı/onaylayacağı herkesin malumudur. Her biri de çağımızın yeni Hızır Paşa’sı olarak tarihe geçmişlerdir.

Bilinmelidir ki, biz Aleviler, inançlı veya inançsız herkese saygı duyuyoruz, herkese saygılıyız ve kimsenin kutsallarına hakaret etmeyi doğru bulmuyoruz.  Ancak, aynı saygıyı kendi kutsallarımıza da beklemenin hakkımız olduğunu düşünüyoruz.

Özellikle de, yıllardır Aleviliğin ve Alevilerin ekmeğini yemiş  ve halen de yiyen aydın/müzisyen/sanatçı vb. kişilerden daha saygılı ve özenli olmalarını istiyor ve bekliyoruz. Yezit, yezitliğini yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir!..

Aleviliğin kutsallarına hakaret eden ve hakaret edene açıkça destek olan herkes, karşısında Alevi imanının bin dört yüz yıllık inancını ve direncini bulacaktır. Alevi toplumuna açıkça çağrıda bulunuyoruz. Bu günden itibaren, inancımıza ve kutsallarımıza hakaret edip aşağılayana ve ona destek veren diğer “aydın, sanatçı vs.” kişi ve kurumlara karşı mesafeli olmalıdır!..

İnancımızın temeli olan teberranın (Ehlibeyt’e düşman olanlardan uzak olmak) gereği olarak Hz. Ali düşmanlığında birlik olan Ali’siz/Harici güruhuyla bölüşecek suyumuz bile olmamalıdır. Alevi kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.

Aşk ile.

PİR HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELİ DERGÂHI SERÇEŞME VAKFI’nı  temsilen

ALİ TİMURTAŞ ÖZMEN”

Kaynak Linki = https://www.yenimuhalefet.com/haber/alevilere-cagri-kutsallarimiza-hakaret-edenlerden-uzak-durun-18692

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz