İstanbul
18 Haziran, 2024, Salı
 • DOLAR
  32.80
 • EURO
  35.30
 • ALTIN
  2446.3
 • BIST
  10471.32
 • BTC
  66656.96$

MUHARREM ORUCU BAŞLIYOR

MUHARREM ORUCU BAŞLIYOR
MUHARREM ORUCU BAŞLIYOR

Aleviler 19 Temmuz 2023 tarihinden itibaren Matem Orucu tutacak. Bazı bölgelerde, Matem Orucu başlamadan Masum-u Paklar ve Fatma Ana için de oruç tutulmaktadır.

Hicri takvimin başlangıcı kabul edilen Muharrem ayının ilk günü olan 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü Aleviler inançları gereği Matem Orucu tutmaya başlayacak. Kimi bölgelerde, 15-17 Temmuz arası Masum-u Paklar Orucu ve 18 Temmuz’da Fatma Ana Orucu tutulmaktadır. 31 Temmuz 2023 tarihinde ise, Aşure dağıtılması ile Alevilerin Matem Orucu olarak tuttukları Muharrem Orucu sonlanmış olacak. Alevi inancının kurucusu Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin de buyurduğu gibi, oruç, insanın nefsini bilmesine vesiledir. Alevi inancında, Hz. Adem’den beri orucun olduğuna inanılır ve bu da yine Kur’an ayetleri ile temellendirilir. Bunun doğal bir sonucu olarak Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e (s.a.s.) kadar ve oradan da kıyamete kadar bütün insanlığın üzerinde farz (zorunlu) olduğuna inanılır. Alevi inancında oruç, çok geniş bir yorum içerisinde değerlendirilir. Aleviler orucu zahirî ve batınî olarak ikiye ayırır.

ALEVİLER NEDEN MUHARREM ORUCU TUTARLAR?

Muharrem orucu, Aleviler tarafından en çok tutulan oruçların başında yer almaktadır. Muharrem orucu Alevi inancında, Adem peygamberden başlayarak bütün peygamberlerin yerine getirdikleri bir ibadettir. Bunun yanı sıra başta Hz. Hüseyin olmak üzere, On İki İmamların şahadetlerinden dolayı aynı zamanda “yas” olarak tutulur. Bundan dolayıdır ki, Muharrem orucunun diğer bir adı da “Yass-ı Matem”dir. 10 Muharrem 680 tarihinde Kerbela’da İslâm Peygamberi Hz. Muhammed’in torunu olan Hz. Hüseyin, ailesinin ve yakınlarının, o zamanın halifesi olan Muaviye’nin oğlu Yezit tarafından şehit edilmesinin ardından Muharrem Orucu bir yas orucu haline gelmiştir. Bu çerçevede, Muharrem orucu tutanlar hem Allah’a olan ibadetlerini yerine getirmiş oluyorlar ve hem de matem (yas) ile de Hz. Peygambere ve O’nun Ehl-i Beyt’ine olan bağlılıklarını göstermiş olurlar. Aleviler Matem Orucu ile hem Hz. Hüseyin`in şahsında Ehl-i Beyt’e ve Ehl-i Beyt’te temsilini bulan insanlık değerlerine bağlılıklarını gösterirken, Yezit’in şahsında sembolleşen bütün kötülüklere de lanet ederler.

MUHARREM ORUCU NASIL TUTULUR?

Muharrem orucu, normal diğer oruçlar gibi tutulmaz. Muharrem orucunun başlamasıyla birlikte 12 gün boyunca eğlence yerleri kapatılır. Eğlence yapılmaz. Kan akıtılmaz, can incitilmez, düğün, nişan, sünnet ve benzeri eğlence türü kutlamalar yapılmaz. Et yenilmez, su içilmez, insana zevk veren her türlü eylemden sakınılır. Çünkü bu bir matemdir. Bundan dolayı da matemin ruhuna uygun davranılmaya çalışılır. Özellikle su içmeyerek Kerbela’da şehit olan Hz. Hüseyin ve yakınlarının susuzluk ızdıraplarına ortak olunmaya, o çileyi hissetmeye çalışılır. Bununla birlikte saç sakal kesilmemesi, bıçak türü keskin aletlerin kullanılmaması, yumurta gibi canlılık taşıyan herhangi bir nesnenin incitilmemesi, ağacın bir dalının bile kırılmasının yasaklanması gibi hassasiyetin ön planda olduğu durumlar, Muharrem matemi sırasında Alevilerin titizlikle uyguladıkları kurallardır. Alevi inancında sahura kalkılmaz. Saat gece 12’den sonra oruç başlamış sayılır ve bu saatten sonra yeme içme olayına son verilir. Gece 12’de başlayan oruç, diğer gün güneşin batmasıyla ya da güneşin batmasına yakın zamandaki kızıllığın artmasının hemen ardından açılır. Buna iftar denmez, oruç açma denir. Oruç açılmadan önce dualar edilir, arkasından oruç tutanlar aile büyüklerinin ellerini öpüp ondan sonra sofraya oturarak oruçlarını açarlar. Muharrem orucunun 12. gününden sonra, Kerbela’da Hz. Hüseyin'in oğlu İmam Zeynel Abidin'in kurtulmasıyla peygamber soyunun kesilmeyip devam etmesinin şükrânesi olarak ve tutulan orucun kabul olunması için kurban kesilir. Muharrem orucunun 12. gününden sonra, ayrıca, 12 İmam’ın ve bu yolda şehit olan bütün canların anısına 12 çeşit gıdadan oluşan Aşure Çorbası pişirilerek o yılki Muharrem Orucu noktalanır.

MUHARREM ORUCUNA NİYET EDİLİRKEN OKUNACAK DUA:

Bism-i şah! Allah, Allah! Hakk, Muhammed, Ali aşkına; Şehitler serdarı İmam Hüseyin aşkına; Kerbela meydanında şehit düşen masumların aşkına; Oniki İmam, Ondört Masumu-u Pak, Onyedi Kemerbest efendilerimizin hürmetine; Hz. Fatma Ana'nın şefaatine; Hazır, gaip, gerçek erenlerine himmetine niyet ettim matem orucunu tutmaya; Niyetimiz kabul ve makbul ola; Hakk dergâhına yazıla; Evliya kerimine, İmam Hüseyin demine Allah, eyvallah! Gerçeğe Hû!

MUHARREM ORUCU AÇILIRKEN OKUNAN DUA:

Bism-i Şah! Allah, Allah! Niyetlerimiz kabul, lokmalarımız makbul, muratlarımız hasıl ola; Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Kırkların, Oniki İmamların, Ondört Masum-u Pakların, Onyedi Kemerbestlerin dergahına yazıla; Kerbela şehitlerimizin, gelmiş geçmiş cümle ulularımızın, atalarımızın ruhu revanları şad u handan ola; Allah bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, afetlerden, ve her türlü kötülüklerden koruya; Bizleri Ehl-i Beyt’in katarından, didarından ayırmaya; Cümlemize sağlık, huzur, birlik, dirlik, hayırlı kazançlar ve hayırlı kısmetler nasip eyleye. Gerçeğe Hû!Kaynak Linki = https://www.alevihaberler.com.tr/haber/muharrem-orucu-ne-zaman-basliyor-muharrem-orucu-neden-tutulur-259?fbclid=IwAR1odH-SR0KB-912lJYXIVZ3fVkwc42kOEZoJbBa9V67KnpHTIab5FUK8VE

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!