Kur’an’sız bir Alevilik olmaz, olamaz!..

Kur’an olmasaydı, Alevilik olmazdı!..

Alevilik demek, Kur’an demektir!..

Kur’an’da olmayan hüküm, Alevilik’te de olmaz!..

Alevilik, asla Kur’an’ın dışına çıkmaz, çıkamaz!..

Alevilik, İslam’ın özü olup ayrı bir din değildir!..

Alevilik, Kur’an’ın batınî yorumudur!..

Alevilikteki ‘Öl ikrar verme, öl ikrarından dönme’ düsturu, Kur’an’ın emirlerine uygundur!..

İkrarından dönmenin cezasının ne olacağı da Kur’an ayetleriyle belirlenmiştir!..

Bu düsturun temel dayanağı olan Kur’an’da yer alan ayetler şöyledir :

“Allah, iman edenlerin dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlerin dostları ise şeytânî güçler olup onları aydınlıktan karanlıklara sürüklerler. Onlar cehennemin yoldaşlarıdır ve orada ebedî kalacaklardır.” (Bakara,257)

‘Öl ikrar verme, öl ikrarı ndan dönme’ düsturu asla bir zorlama ve baskı demek değildir!..

Zira, Kur’an, dinde zorlamayı şu ayetleri ile yasaklamıştır:

“ Eğer rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi. Hal böyleyken, mümin olsunlar diye sen tutup insanları zorlayacak mısın!”
(Yunus, 99)

“Allah’ın izni olmadıkça hiç kimsenin inanması mümkün değildir. O, akıllarını kullanmayanları inkâr bataklığında bırakır” (Yunus,100)

“Dinde zorlama (ve baskı) yoktur. Şüphesiz, doğruluk (rüşd) sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah’a inanırsa, o, sapasağlam bir kulba yapışmıştır; bunun kopması yoktur” (Bakara, 256).

“ Ve de ki: Gerçek, rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin dileyen inkâr etsin…”
(Kehf, 29)

“ (Ey Muhammed) Şüphe yok ki biz, bu Kitab’ı sana -insanların yararına hak olarak indirdik. Kim doğru yolu seçerse, bu kendi lehinedir, kim de doğru yoldan saparsa bu da, kendi aleyhinedir. Sen onların üzerinde vekil değilsin. (Sen onlardan sorumlu değilsin.)
( Zümer, 41)

“Artık sen öğüt ver, çünkü sen ancak bir uyarıcısın.
Onların üstünde egemen bir zorba değilsin.
Ancak kim yüz çevirir ve inkâr ederse,
Allah onu en büyük azapla cezalandırır.
(Gaşiye,21-24)

ALİ TİMURTAŞ ÖZMEN
SERÇEŞME VAKFI ve
OCAKZADELER MECLİSİ
SÖZCÜSÜ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz